print

Wat dekt het basispakket?

Als Nederlander ben je verplicht om verzekerd te zijn voor de meest noodzakelijke gezondheidszorg via het basispakket. De inhoud van dit basispakket is voor iedereen in Nederland gelijk. Je kan deze vervolgens wel zelf naar wens uitbreiden met aanvullende pakketten. Vind hier meer informatie over wat precies de dekking van het basispakket is.

Samenstelling basispakket

Het Nederlandse zorgstelsel is een sociaal stelsel. Alle Nederlanders betalen via het basispakket mee aan de totale kosten van de zorg. De overheid bekijkt ieder jaar de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering. De dekking wordt dus jaarlijks opnieuw bepaald. Hierbij wordt er gekeken naar het budget van de overheid en de trends in de zorg. Alle zorgverzekeraars moeten dus hetzelfde basispakket aanbieden. Wel kan de prijs bij iedere zorgverzekeraars verschillen. Dit heeft te maken met de volgende zaken:

 • Afspraken die zorgverzekeraars hebben gemaakt met zorgverleners
 • De optie van vrije zorgkeuze, beperkte zorgkeuze of budgetpolis
 • Extra diensten en klantenservice die er geboden worden.

Wanneer je een basispakket afsluit bepaal je dus zelf of je meer wilt betalen voor deze diensten.

Belangrijkste dekkingen

Het basispakket is een uitgebreid pakket waarin vele vergoedingen zijn opgenomen. Soms zijn deze vergoedingen weer aan extra voorwaarden voorzien, zoals een maximale leeftijd of maximaal aantal behandelingen. De belangrijkste zaken die door het basispakket gedekt worden zijn in 2020:

 • Zorg van huisarts en medisch specialist
 • Ziekenvervoer en verblijf ziekenhuis
 • Spoedeisende medische hulp buitenland (tegen Nederlands tarief)
 • Medicijnen
 • Kraamzorg
 • Wijkverpleging
 • Psychologische zorg
 • Fysiotherapie tot 18 jaar en vanaf de 20e behandeling voor chronisch zieken
 • Sportarts (met verwijsbrief van je huisarts)

Voor een overzicht van alle dekkingen kun je kijken in de polis van jouw zorgverzekering.

Eigen risico

Op een groot deel van de zorg die ontvangen wordt vanuit het basispakket geldt een eigen risico. Dit is een bedrag dat je zelf moet afbetalen, voordat je een vergoeding van de zorgverzekeraar ontvangt. Ook het eigen risico wordt door de overheid bepaald en verandert bijna ieder jaar. In 2020 is dit bedrag € 385,- per persoon. Het is mogelijk om dit bedrag nog naar wens te verhogen naar € 885,-, er wordt dan gesproken over het vrijwillig eigen risico. In ruil voor dit hoge eigen risico geven zorgverzekeraars korting op de maandpremie.

Soorten polissen

Er zijn bij het basispakket van de zorgverzekering een aantal polissen te onderscheiden. Deze zijn:

 • De naturapolis: hiermee krijg je alleen een vergoeding voor zorg ontvangen bij zorgverleners waar de verzekeraar een contract mee heeft.
 • De budgetpolis: dit is een variant van de naturapolis waarbij er voor een lagere premie nog minder zorgverzekeraars gecontracteerd worden.
 • De restitutiepolis: je krijgt een vergoeding voor alle zorgverleners, maar moet de rekening voorschieten.
 • De gecombineerde polis: een mix tussen twee soorten polissen.

Over het algemeen is de restitutiepolis duurder dan de naturapolis.

Vergoeding huisarts

Wanneer je een huisarts bezoekt dan wordt dit altijd betaald vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Er geldt ook geen eigen risico op huisartsbehandelingen. Het volledige bedrag van een consult wordt dus vergoed. Je huisarts kan ervoor kiezen om je door te verwijzen naar een specialist of om medicijnen voor te schrijven. Voor deze vervolgzorg gelden andere regels en deze worden niet altijd (volledig) vergoed.

Vergoeding medicijnen

Medicijnen die je bij de drogist of de supermarkt koopt, zoals aspirines en hoestdrank, krijg je niet vergoed door het basispakket. Wanneer je op voorschrift van de huisarts medicijnen krijgt, dan kom je wel in aanmerking voor een vergoeding. Meestal is deze vergoeding volledig, maar er zijn een aantal uitzonderingen:

 •  Op medicijnen geldt het eigen risico. Dit moet je dus eerst afbetalen voordat je in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • Sommige verzekeraars vergoeden alleen het goedkoopste merk van een bepaald medicijn.
 • Voor sommige medicijnen geldt een verplichte wettelijke eigen bijdrage. Dit is een bedrag dat je altijd moet betalen en buiten het eigen risico valt.
 • Slaap- en kalmeringsmiddelen worden alleen vergoed wanneer er geen alternatief is.

De apotheker bepaalt in samenspraak met de zorgverzekeraar hoeveel een medicijn kost en welke merken er allemaal vergoed worden.

Vergoeding medisch specialist

Vanuit het basispakket is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor specialistische zorg. Het gaat hierbij om behandelingen zoals verloskunde en heelkunde. Om voor de vergoeding in aanmerking te komen moet de behandeling wel medisch noodzakelijk zijn en aantoonbaar werken bij de specifieke klacht. Dit wordt bepaald door de huisarts of een arts. Wanneer je voor de behandeling in een ziekenhuis verblijft waarmee jouw zorgverzekeraar een contract heeft, dan krijg je het volledige bedrag vergoed. Is dit niet het geval? Dan is er een kans dat je een deel van de behandeling zelf moet betalen.

Vergoeding psychologische zorg

Sinds 2014 is de vergoeding voor psychologische zorg veranderd. De volgende regels gelden:

 • Lichte psychologische klachten worden behandeld door de huisarts en een praktijkondersteuner. Deze behandelingen worden volledig vergoed.
 • Patiënten die de huisarts niet kan behandelen worden doorverwezen naar de GGZ. De Basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ worden (grotendeels) vergoed door de zorgverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen risico.
 • Behandelingen van aanpassingsstoornissen zoals een burn-out en speciale therapieën worden niet vergoed.

Of je de maximale vergoeding krijgt bij de behandeling door de GGZ is afhankelijk van je zorgverzekering. Soms worden alleen behandelingen bij een specifiek centrum of psycholoog door jouw zorgverzekeraar vergoed. Daarnaast moet je een verwijzing van de huisarts hebben.

Deze pagina is geupdate op: 19-11-2020