print

Veranderingen zorg 2021

Elk jaar vinden er weer veranderingen plaats op het gebied van de basis- en aanvullende zorgverzekeringen. Niet alleen de premie verandert, maar ook de samenstelling en dekking van de zorgverzekeringspakketten en modules. De inhoud van de basisverzekering wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Zorgverzekeraars zijn echter vrij om zelf de inhoud en dekking van de aanvullende zorgverzekeringen te bepalen. Wat gaat er op dit vlak allemaal veranderen in 2021?

De veranderingen in het kort

  • De zorgpremie stijgt met zo’n €5,- per maand;
  • De zorgtoeslag zal maximaal met €3,- per maand stijgen (voor alleenstaanden);
  • Het eigen risico blijft hetzelfde met €385,-;
  • Het basispakket wordt op een paar punten veranderd.

Veranderingen in de basiszorgverzekering

De inhoud van de basiszorgverzekering is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. De inhoud is door de overheid vastgesteld. Hierdoor heeft iedere verzekerde recht op dezelfde basiszorg, denk hierbij aan de huisarts, ziekenhuisbehandelingen en –verblijf of ziekenvervoer. Wel bestaat er verschil in soorten polissen en de keuzevrijheid uit zorgverleners. De opvallendste veranderingen voor 2021 zijn: 

  • Er wordt nieuwe medicatie aan het basispakket toegevoegd ter behandeling van kanker;
  • Het eigen risico wordt opgeheven voor medische kosten gemaakt door donoren en bij slachtoffers van seksueel geweld (in geval van een tijdige melding bij een Centrum Seksueel Geweld);
  • De behandeling van langdurige klachten als gevolg van het corona virus komen in het basispakket. Het gaat om bijvoorbeeld dieetadvies of een behandeling door de fysiotherapeut of ergotherapeut;
  • Bijzonder vervoer naar dagbehandelingen voor zorgprogramma’s met betrekking tot patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking of een degeneratieve, chronische, progressieve aandoening.

Eigen risico 2021 blijft gelijk

Iedere Nederlander met een verplichte basiszorgverzekering komt in aanraking met het eigen risico. Dit is een deel van de zorgkosten uit de basisverzekering die eenmalig voor eigen rekening komen. Het verplicht eigen risico is in 2021, net als in 2020 en het jaar daarvoor vastgesteld op €385,-. Je kan dit verplicht eigen risico verhogen met maximaal €500,- tot €885,-. Dit wordt het vrijwillig eigen risico genoemd. Door voor het maximale vrijwillig eigen risico te kiezen kan je gemiddeld €20,- per maand op de premie besparen.

Zorgtoeslag stijgt in 2021

De zorgtoeslag is door de Nederlandse overheid in het leven geroepen om de lage inkomensgroepen tegemoet te komen in de betaling van de premie van de zorgverzekering. In 2021 stijgt deze toeslag mee met de premie: je kan tot €36,- extra op jaarbasis ontvangen. Dat betekent dat je in 2021 als alleenstaande zonder toeslagpartner €107,- per maand zorgtoeslag kan ontvangen.

Deze pagina is geupdate op: 19-11-2020