print

Vergoeding alternatieve geneesmiddelen

Wanneer medicijnen uw klachten niet verminderen, kan het een optie zijn om gebruik te maken van alternatieve medicijnen. Dit zijn behandelingen die niet worden voorgeschreven door gebruikelijke medische specialisten. Daarnaast kan het ook zijn dat u niet afhankelijk wil zijn van medicijnen of omdat deze bepaalde bijwerkingen heeft. Sommige mensen hebben vanuit bepaalde geloofsovertuigingen liever een bepaalde behandeling. Wat de reden ook is, mensen die gebruik maken van deze behandelingen ervaren meestal vermindering van klachten.

Vergoedingen alternatieve geneesmiddelen

Let op: Alle vergoedingen in de tabel zijn van toepassing wanneer u naar een gecontracteerde zorginstelling gaat. Gaat u naar een zorgverlener waar de zorgverzekeraar andere afspraken mee gemaakt heeft, dan kan de dekking anders uitvallen.

Bovengenoemde premies kunnen afwijken van de daadwerkelijke kosten. Controleer altijd de meest recente voorwaarden en premie voordat u een zorgverzekering afsluit.

Deze pagina is geupdate op: 19-11-2020