print

Vergoeding kinderfysiotherapie

Voor opgroeiende kinderen is het erg belangrijk dat zij elke dag voldoende beweging krijgen. Zo kunnen zij spieren en evenwicht blijven ontwikkelen en conditie versterken. Daarnaast is het ook nuttig voor sociale vaardigheden zoals bij teamsporten. Wanneer kinderen door ziekte of ongeval hierin beperkt worden, zal een goede medische behandeling ergere klachten in de toekomst helpen voorkomen. Verder kan het ook het zelfvertrouwen van het kind vergroten. Fysiotherapie zorgt ervoor dat uw kind meer grip krijgt op zijn of haar leven.

Vergoedingen kinderfysiotherapie

Let op: Alle vergoedingen in de tabel zijn van toepassing wanneer u naar een gecontracteerde zorginstelling gaat. Gaat u naar een zorgverlener waar de zorgverzekeraar andere afspraken mee gemaakt heeft, dan kan de dekking anders uitvallen.

Bovengenoemde premies kunnen afwijken van de daadwerkelijke kosten. Controleer altijd de meest recente voorwaarden en premie voordat u een zorgverzekering afsluit.

Wat is kinderfysiotherapie?

Dit is een medisch specialisme dat is gericht op het verhelpen en voorkomen van lichamelijke klachten bij minderjarigen (tot 16 jaar). Vanwege de leeftijd is er extra aandacht voor de algemene groei en ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van de vergoedingen die u kunt verwachten voor kinderfysiotherapie. Bij het lezen is het belangrijk om uw persoonlijke situatie goed voor ogen te houden. Twijfelt u? Of hebt u nog specifieke vragen? Dan is het verstandig een gesprek te voeren met uw eigen zorgverzekeraar of specialist.

Wanneer is kinderfysiotherapie nodig?

Wanneer er bij leerkrachten, ouders, verzorgers of huisartsen zorgen bestaan over de motoriek (beweeglijkheid) van het kind, kan men doorverwezen worden naar een kinderfysiotherapeut. Zo kan het gebeuren dat kinderen minder makkelijk meespelen met andere kinderen of uitdagingen hebben tijdens het sporten. Daarnaast kunnen kinderen ook moeite hebben met nauwkeurigheid, zoals bijvoorbeeld tijdens het schrijven of eten met bestek. Het kan voorkomen dat kinderen zich minder snel ontwikkelen dan leeftijdsgenoten. Bij de ontwikkeling van een kind kunnen er verschillende oorzaken zijn waardoor het verstoord kan raken. Zo kunnen bijvoorbeeld neurologische aandoeningen de oorzaak zijn. Ook hierbij is het te adviseren om een bezoek te brengen aan de fysiotherapeut.

Na een eerste onderzoek zal de specialist de behandelingsmogelijkheden bespreken met de ouders. Meestal is een aanvullend advies voldoende en worden er tips gegeven die men thuis of op school kan doorvoeren. Mocht het toch nodig zijn, dan kan er een behandelplan worden gemaakt. Dit zal niet alleen gericht worden op het lichamelijke herstel, maar ook op sociale vaardigheden en emoties. Kinderen die minder goed mee kunnen spelen of sporten met leeftijdsgenoten hebben vaker een lager zelfvertrouwen of worden zelfs gepest.

De meeste klachten die de therapeut behandelt zijn gebonden aan een bepaalde leeftijd of levensfase. Zo hebben peuters die hun zelfstandigheid aan het ontdekken zijn te maken met andere uitdagingen dan zuigelingen van wiens motoriek zich nog druk aan het ontwikkelen is. Daarnaast zullen oudere kinderen meer klachten kunnen ontwikkelen die te maken hebben met vaardigheden op school zoals schrijven, goede zithouding of sport. Wanneer een klacht echter geen fysieke oorzaak heeft, zal de fysiotherapeut samenwerken met andere medische specialisten zoals een pedagoog, logopedist of kinderpsycholoog. Mocht u twijfelen of een fysiotherapeutische behandeling de beste manier is om uw kind te helpen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of een lokale kinderfysiotherapeut.

TIP: Ook wanneer uw kind tijdens het spelen of sporten een blessure heeft opgelopen, kan het te adviseren zijn om naar de kinderfysiotherapeut te gaan. Zo weet u zeker dat uw kind op latere leeftijd geen andere klachten zal ontwikkelen of dat de blessure terugkomt.

Vergoedingen voor kinderfysiotherapie

Vanuit de basisverzekering komt u in aanmerking voor een volledige vergoeding van 9 behandelingen. Mocht het nodig zijn, dan kunnen er 9 aanvullende behandelingen gedekt worden. In totaal kunt u dus vanuit de basisverzekering maximaal 18 behandelingen vergoed krijgen. Hierbij hoeft u geen rekening te houden met het verplicht eigen risico. Wanneer uw kind een chronische aandoening heeft, zal de zorgverzekeraar overgaan tot volledige vergoeding van de behandelingen. Wel moet u rekening houden dat voor bepaalde verzekeraars een medische indicatie van de specialist noodzakelijk kan zijn. Mocht de behandeling toch langer duren en er is geen sprake van een chronische aandoening, dan kunt u ervoor kiezen om aanvullende pakketten te nemen. Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat de zorgkosten van uw minderjarige kind gedekt worden via uw eigen zorgverzekering. Daarnaast is het goed om het volgende in de gaten te houden:

  • De meeste verzekeraars vergoeden een maximum aantal behandelingen per jaar. Het aantal hangt af van het pakket dat u afneemt.
  • Sommige verzekeraars hebben een maximum budget dat u kunt besteden aan fysiotherapie per jaar. De hoogte hangt af van het pakket dat u afneemt.
  • Het is belangrijk om in de gaten te houden dat hoe hoger de vergoeding is die u kiest, hoe hoger de premie (het maandbedrag) zal zijn.

TIP: Het is verstandig om te kijken of uw kinderfysiotherapeut een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Wanneer dat niet het geval is, bestaat de kans dat er geen vergoeding wordt uitgekeerd bij uw aanvullende pakketten!

Deze pagina is geupdate op: 14-10-2020